Välkommen

Varppi har såld sin hotell – och restaurangverksamhet. Nya ägarparet heter Pang och Kristian Holmqvist 050 – 5899724

Varppis kryssningsverksamhet är avlutad för denna sommar, vi tackar alla passagerare.

 

 

Utställningen  om Jägaretappvägarna över Kvarken och Vapenfartyget Equity har flyttats till Överstebostället i Tottesund.