Om Jussi Mendelin

Merenkulku, saaristo ja luonnonmukaiset elintarvikkeet

Till Jungfrudanserna lö 1.9.18 kl. 10.00

Båtutflykt till Jeusan holmen där vi efter landstigning och mat bekantar oss med de många fornlämningarna på platsen: ryssungnarna, jungfrudanserna, kompasssrosorna och förvarings gropar från gångna  tider.  Kålmilor från Kimo bruks tid finns på stället. Också naturen här vid öppet hav är fasinerande med djävulsåkrar och sttrandklippor. Ännu hinner vi med bullakaffe inna återresan börjar.

Ring och boka plats 044 – 3455065

M/S Triton

Kalasauna – Fiskarbastu

Landstigning på Jeusan – Maihinnousu

Inloppet till Jungfrudans – sisäänkäynti jatulintarhaan

Låvas varmare kryssningsväder

Värdsarvskryssningar till Mickelsörarna

Avgångar 4 dagar i veckan f.o.m. onsdag t.i.m. lördag, om tisdagar den 17.7. och 31.7.

Avgång från Varppis bryggapå Västerö, Maxmo skärgård kl. 10.00 och retus kl. 17.00

I priset 65€ för vuxna och 35 € för barn< 12 år ingår båtresan, guidningen mat och bullakaffe

boka 044-3455065

Naturstigen på Kummelskär. Luontopolulla Kummelskärissä.

Hyddbottnar i fiskeläget på Kummelskär. Kalakellareita Kummelskärissä

Equity 100 – årsdag 29.10.2017

Equity minnesdag i Vesterö söndag den 29.10.2017 kl. 13.00

Aselaivan päällikkö Gustav Petzold

Det blir hundra år sedan vapenfartyget Equity ångade på den stormiga Östersjön på väg från Danzig till Vesterö Finland. Befälet fördes av Gustav Petzold och lotsen hette Karl Rönholm från Replot. Vapnen landsattes här på Vesterö och här landsteg åckså de åtta jägare från Finska jägarbataljonen som förenade sej med den finska frihetsarmen som ledare och utbildare. Finland proglamerade sin självständighet 6.12.1917 och kunde efter Frihetskriget 16.5.1918 bekräfta att de rysska stykorna var avlägsnade från landet.

Delta gärna dagens program

Equity – weapons

Jungfrudanser, temakryssningar 19.8. och 2.9.

Kryssningar till jungfrudanserna i vår skärgård                                                      Pris 75€/person                                                                                                        Mera information  och bokning 044 – 3455065

Mickelsörarna

På lördag den 19.8. avgång kl. 10.00  från Abborrgrunds brygga i Vesterö, Maxmo skärgård och retur till samma plats ca kl. 17.00. Vi kör till Mickelsörarna där vi tar i land, beroende på vädret, på Stora kolaningen eller på Krokskäret. På bägge holmar fins stora äkta jungfrudanser, kompassrosor och andra fornlämmningar. Vi äter lunch på Kummelskäret och kastar ännu ankaren på hemvägen för bullakaffe i en  skyddad vik.

Stora Kolaningen

Jeusan

På lördag den 2.9. avgång kl. 10.00 från Abborrgrunds brygga, Vesterö i Maxmo skärgård med retur till samma plats ca kl. 17.00. Vi tar iland beroende på vädret i den västra eller östra hamnviken. Vi bekantar oss med holmens talrika jungfrudanser och andra fornminnen. Vi avnjuter lunchen och gör en ytterligare naturstig i  holmens  vackra natur. På hemvägen lägger vi ännu i ankare för bullakaffe i en skyddad vik.

Sommarens sista publikkryssning 4.9.16

Mickelsörarnas dag 4.9.2016

Avgång från Varppi kl. 10.00, framme på Kummelskär kl. 12,00 där mat, plättar och förfriskningar kan köpas. kl. 13.00 blir det Runosointus första föreställning i Tornet och första turen till Krokskäret och Jungfrudanserna. Kl. 14 blir det andra turen till Krokskäret och Runosointus andra föreställning. Kl 15.30 på hemfärd.2015-08-23 12.25.57

Kostnad

Sjötransport, guidning ombord och på Krokskäret samt bullakaffe på hemresan 45 € för vuxna och 30 € för barn < 12 år. Väderreservation.

Laxsoppa 13 € för vuxna och 8 € för barna < 12 år.

Därtill finns det kaffe, glass, läskedrycker och plättar.

Välkommen